T'interessa

Logo FEDER

Unió Europea

Política de privacitat

Política de privacitat

EFORMACIÓN informa als usuaris sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal en virtut de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per a informar als Usuaris de les Dades Personals que EFORMACIÓN els puga requerir per a l'exercici de les seues activitats.

Les Dades Personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporats per EFORMACIÓN als corresponents fitxers automatitzats, sent EFORMACIÓN responsable d' aquests fitxers. En virtut de la normativa aplicable, els usuaris podran accedir als fitxers per a la modificació , rectificació o cancel·lació de les dades personals. L'usuari garanteix que les Dades Personals facilitades a EFORMACIÓN són veraces i es fa responsable de comunicar a aquests qualsevol modificació en els mateixos.

La recogida i tractament automatitzat de les Dades Personals té com finalitat la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis que ofereix EFORMACIÓN.

EFORMACIÓN garanteix el manteniment dels nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerides, i procura instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques adicionals al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades. Els Usuaris tenen reconeguts els drets d' accés, cancel·lació, rectificació i oposició, així com el dret a ser informats de les cessions que puguen ser realitzades respecte de les seves Dades Personals.