T'interessa

Logo FEDER

Unió Europea

Presentació eFormació

Presentació eFormació

Creat i desenvolupat dins del programa AvanticeFormació facilita i promou l'ús eficaç de les metodologies de formació en línia.

 

Què és eLearning?

"L'aprenentatge no ha canviat; l'ensenyament és el que ha canviat."
 
Aquesta és la clau a l'hora de comprendre què és el concepte d'eLearning (formació a distància a través d'Internet). En essència, quan assistim a classes o xarrades presencials, utilitzem materials diversos, o fins i tot quan xarrem amb un company de treball al costat de la màquina de café, aprenem utilitzant sempre els mateixos mecanismes: assimilar, reflexionar i raonar.
 
Simplement, l'eLearning ens dóna noves eines per a fer aqueixes mateixes tasques.
 
S'eliminen fronteres i distàncies per a fer possible que l'aprenentatge siga una experiència globalitzada, independent del lloc o l'horari.

Eines per a la creació i distribució de continguts formatius

Potser l'element de l´eLearning en el qual es posa més èmfasi. La facilitat i economia per a la distribució dels continguts formatius.

Eines per a la col·laboració, debat i comunicació

Els sistemes d´eLearning oferixen tota una gamma de serveis i/o recursos per a la comunicació i col·laboració: xarrades en temps real, fòrums de discussió, sistemes per a l'intercanvi de documents, etc.

Eviten la sensació de soledat i aïllament habitual en la formació a distància, que en la majoria de casos porta a la pèrdua de motivació. Aquests són bàsics en el procés de formació, incitant al raonament sobre allò que s'ha estudiat, alhora que permet que els mateixos alumnes aporten informació valuosa basada en la seua experiència.

Eines per a l'avaluació 

Una de les bases fonamentals de l'eLearning és la capacitat per a mesurar els resultats de l'acció formativa i el seu seguiment. I és una basa per al formador més enllà del seu aspecte merament fiscalitzador o comptable. És retroalimentació, indicacions de què funciona i què no funciona, de les necessitats i problemes de l'alumne. És una eina bàsica per a formar millor.
 
Per tot això, l'eLearning és una eina en mans de formadors i tutors, que permet obtindre grans beneficis en pro de l'aprenentatge de l'alumne.

Que és eFormació?

El projecte eFormació de la Generalitat té com a objectiu principal apropar, impulsar i motivar la formació en les àrees d'interés relacionades amb la capacitació present i futura del personal de la Generalitat i del ciutadà. Incorporant metodologies de formació a distància basades en l'ús d'eines multimèdia i en l'accés a través d'Internet, amb tots els avantatges que això comporta.
 
Per a això, proporciona una plataforma LMS (Learning Management System), que al seu torn està evolucionant i treballa per a millorar i adaptar-se als sistemes internacionals d'eLearning. Des de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions s'està fent un esforç de migració cap als sistemes de formació en Moodle.
 
Els alumnes accedixen a la formació en línia a través de qualsevol ordinador, independentment de la seua ubicació. A més, l'alumne, gràcies a aquesta forma d'ensenyament, pot gestionar millor el seu temps de formació, ja que aquesta metodologia li permet adaptar el seu temps d'estudi a la seua particular disponibilitat personal i laboral.
 
La plataforma d'eFormació dota d'eines completes per a la gestió, control i tutorització dels cursos, i també de les eines necessàries per a la correcta formació de l'alumne. Per a això, utilitza un navegador Internet amb una interfície de fàcil ús que permet, entre altres molts avantatges, una formació de qualitat.
 
Amb el propòsit d'ajudar a assolir els objectius propis de cada organisme, eFormació disposa a més d'un servei de suport i consulta per a l'ajuda, guia i resolució de casuístiques que puguen ser originades en el procés de formació.
 
La Generalitat posa al servei de les seues entitats aquest sistema de formació, esperant aconseguir una major capacitat de gestió, gràcies a la formació eficaç de les persones involucrades en el creixement sostingut d'aquesta comunitat.

Qui som? 

eFormació és un servici gratuït que presta la Generalitat Valenciana a través de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC) oferint a les entitats adherides al projecte, els servicis necessaris per a la posada en marxa de les seues accions formatives.

La nostra missió principal és proporcionar a les organitzacions les ferramentes necessàries per a la gestió de la formació, ajudar al desenvolupament de les seues habilitats en la creació de continguts e-learning i donar suport als seus usuaris.

Va nàixer en 2001 com a projecte per a la realització d'accions formatives en línia per al personal de l'administració pública valenciana i des de
llavors s'han gestionat en la plataforma a 579.000 usuaris, 20.000 accions formatives i 1.837.000 matriculacions. En 2023, van utilitzar eFormació fins a 35 organitzacions amb un volum de més de 2.600 accions formatives i més de 270.000 matriculacions.

Algunes d'estes organitzacions són l'Institut Valencià d'Administració Pública (IVAP), l'Escola Valenciana d'Estudis de la Salut (EVES), Labora, la Conselleria de Justícia i Interior, l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), Centre de Turisme, la Diputació de Castelló, la Vicepresidència Segona i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda, l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT), la Subdirecció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, entre altres.

Què oferim? 

eFormació oferix a les organitzacions adherides al projecte un sistema integrat de gestió de les accions formatives presencials, telepresencials, en línia i mixtes, així com qualsevol altre tipus de modalitat, a més d'assessorament i suport a través de les 3 àrees en les quals es dividix eFormació:

Àrea de Desenvolupament: s'encarrega de mantindre i actualitzar la plataforma de eFormació, la qual està composta d'una aplicació integrada de formació anomenada Mòdul d'Administració, on es gestionen les accions formatives i d'una Aula Virtual basada en Moodle, des d'on s'impartixen els cursos.

Àrea de Continguts: especialistes en e-learning encarregats d'assessorar i formar a les organitzacions perquè generen continguts formatius basats en uns criteris de qualitat. També oferim formació per a gestionar el Mòdul d'Administració i l'Aula Moodle, a més de ferramentes per a la creació, distribució i avaluació de continguts formatius i recursos per a la comunicació i col·laboració entre usuaris de les accions formatives.

Àrea d'Atenció a l'Usuari: el nostre equip de suport és l'encarregat d'atendre les consultes, incidències i peticions tant de les organitzacions, com dels usuaris que realitzen les seues accions formatives.